• Opolska Marka 2014
  • Nagroda „Najlepszy obiekt świadczący usługi turystyczne oraz promujący produkt tradycyjny na terenie miejsko-wiejskim”, Konkurs Agro-Eko-Turystyczny „Zielone Lato 2015”
  • Złota Róża Opolskiej Turystyki, Konkurs Agro-Eko-Turystyczny „Zielone Lato 2015”
  • Opolska Nagroda Jakości 2015
  • Medal „Laureat Akademii Polskiego Sukcesu”
  • Wawrzyn Polskiej Turystyki 2016 za dostosowanie obiektu zabytkowego do potrzeb turystyki