Sala Kongresowa

Ustawienie teatralne - 400 os.

W systemie szkolnym - 120 os.

Przy prostokątnych stołach - 200 os.

Przy okrągłych stołach - 180 os.

Sala Arkady

Przy okrągłych/prostokątnych stołach - 110 os. 

Pawilon Parkowy

Przy okrągłych stołach - 200 os.

Ustawienie teatralne - 400 os.

Sala Kominkowa

Przy okrągłych stołach - 40 os.

Przy prostokątnych stołach - 50 os.

Sala Balowa

Przy okrągłych stołach - 40 os.

Ustawienie w literę U - 35 os.

Ustawienie teatralne - 50 os.

Przy prostokątnych stołach - 50 os.

Sala Myśliwska

Ustawienie standardowe - 12 os.

Sala Biznes

Ustawienie standardowe - 12 os.

Sala Instytut 1

Sala Instytut 2

Sala VIP

Pałacowe Foyer