Ajurweda to licząca ponad 5 000 lat hinduska medycyna naturalna. Słowo „Ajurweda” pochodzi od słów sanskryckich: „Ayur” (życie) i „Veda” (wiedza, nauka).  W dosłownym tłumaczeniu Ajurweda oznacza wiedzę o życiu i o tym, jak życie przedłużyć. Powstanie medycyny ajurwedyjskiej datuje się na okres wcześniejszy niż medycyna chińska, tybetańska i grecka (Unani), które wiele z niej czerpią. Ajurweda cechuje się holistycznym i kompletnym podejściem do uzdrawiania.

Lekarz ajurwedyjski stosuje zalecenia prewencyjne i leczy za pomocą ziołowych, mineralnych i innych naturalnych leków. Jego zadaniem jest nie tylko leczenie, ale też niedopuszczenie do choroby. Nawet osobom zdrowym zaleca się regularne zasięganie porad u doktora ajurwedyjskiego i stosowanie ajurwedyjskich terapii.

Leczenie i zapobieganie

Tradycyjny ajurwedyjski system leczenia oparty jest na teorii zachowania doskonałej równowagi między ciałem, umysłem i duszą. Inaczej mówiąc, równowagi między stanem fizycznym, stanem psychicznym i stanem duchowym człowieka, czyli trzema Doszami: Pittą, Kaphą i Vattą.

Zasady Ajurwedyjskie mówią, że brak równowagi trzech biologicznych energii (trzech Doshy – Vata, Pitta, Kapha) prowadzi do chorób – a jest to skutek wieloletniej złej diety, słabego trawienia, spowolnionego metabolizmu i niecałkowitego wydalania, zaburzeń snu, zanieczyszczenia środowiska, stresu, produkowania i gromadzenia biotoksyn (Ama) itp.